Tenis Komplex Košice, Wuppertálska 4 | Po-Ne 7:00-22:00

REZERVUJ SI TRÉNING TU!

Cena: 5€ / tréning


Všeobecná pohybová príprava je určená pre detičky vo veku od 3 do 6 rokov. 

Tréning je zameraný na získanie základných pohybových zručností a návykov formou hry. 

Detičky sa naučia preliezať, skákať, behať, chytať a hádzať si loptu. 


Charakteristika tréningu

- rozvíja fyzickú schránku a celkové pohybové schopnosti detí

- zlepšuje kondičné a koordinačné schopnosti detí

- rozvíja jemnú a hrubú motoriku u detí

- vytvára a prehlbuje záujem detí o šport

- podporuje súťaživosť detí pomocou hier v skupinách

- formuje vôľové vlastnosti detí, podporuje tímovosť a fair play

- vytvára správne pohybové návyky detí a podporuje celkovú fyzickú kondíciu


Čo budeme cvičiť a aký bude obsah skupinového tréningu?

- na tréningu využívame rôzne pohybové hry

- prvky atletiky, gymnastiky, tenisu, loptových hier a ďalších športov

- lezenie cez prekážky, tunely

- využívanie balančných pomôcok, fitlopty, bosu, koordinačného rebríka

- štartovanie z rôznych pozícií v stoji, ľahu na rôzne podnety

- základy atletickej abecedy


Tenis Tenis Fitness Fitness Bedminton Bedminton Stolný tenis Stolný tenis Squash Squash